Standard Swedish standard · SS-ISO 3898

Basis for design of structures - Notations - General symbols

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 3898:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 3898

Basis for design of structures - Notations - General symbols
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 755 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard behandlar beteckningar (symboler) för storheter som förekommer vid dimensionering av bärande konstruktioner. Standarden är av allmän karaktär. Storhetsbeteckningar som enbart gäller bestämda material (t.ex stål, betong, trä) eller särskilda konstruktioner (t.ex fundament behandlas separat. Definitioner på de storheter som berörs av standarden ges ej här, de anges i andra ISO-standarder. Avsikten är att standarden skall tillämpas i föreskrifter, i annan standard, i teknisk litteratur och vid konstruktionsarbete. Ingen speciell hänsyn har tagits till framtida säkerhetsteorier eller till tänkbar utveckling på ADB-området. Dock har tills vidare bokstaven J (tabell 2) reserverats för radskrivare och telex.

Subjects

Eurocodes, base (91.070.50) Structures of buildings (91.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 3898

Basis for design of structures - Notations - General symbols
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 755 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-11642

Edition: 2

Approved: 4/22/1992

No of pages: 12

Replaces: SS-ISO 3898

Replaced by: SS-ISO 3898:2013