Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13787

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av deklarerad värmekonduktivitet (ISO 13787:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This standard establishes the procedure for the determination and verification of the declared thermal conductivity as a function of temperature of thermal insulating materials and products used for the insulation of building equipment and industrial installations. The informative annex B also gives an optional method for establishing the thermal conductivity curve or table from measured values. The standard is not applicable to thermal insulating products used in building envelopes. For the procedures which are used for these products, see ISO 10456, "Building materials and products - Procedures for determining declared and design thermal values".

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of declared thermal conductivity (ISO 13787:2003)

Artikelnummer: STD-34730

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-31

Antal sidor: 23