Standard Svensk standard · SS-EN 826:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures to be used when determining the compression behaviour of test specimens. It is applicable to thermal insulating products and can be used to determine the compressive stress in compressive creep tests and for applications in which insulation products are only exposed to short-term loads. The method can be used for quality control purposes. It may also be employed to obtain reference values from which design values can be calculated using safety factors.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour

Artikelnummer: STD-89478

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 826