Standard Svensk standard · SS-EN 824:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vinkelavvikelser

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedure for determining the deviation from squareness for length, width and/or thickness of full-size products. It is applicable to thermal insulating products. The method is normally applicable to products with straight edges. For products of other shape, e.g. profiled edges, the method can be adapted accordingly.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of squareness

Artikelnummer: STD-89476

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 824