Standard Svensk standard · SS-EN 16724:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnadstillämpningar - Anvisningar för montering och fastsättning för bestämning av reaktion vid brandpåverkan genom brandprovning av sammansatta system av utvändig värmeisolering (ETICS)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies instructions for mounting and fixing for reaction to fire testing for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) and gives rules for the field of application of test results.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Instructions for mounting and fixing for determination of the reaction to fire testing of external thermal Insulation composite systems (ETICS)

Artikelnummer: STD-8017902

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 28