Standard Svensk standard · SS-EN 16382:2016

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dragmotstånd i kramlor genom värmeisoleringsprodukter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies equipment and procedures for determining the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products

Artikelnummer: STD-8023110

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-25

Antal sidor: 24