Standard Svensk standard · SS-EN 16012:2012+A1:2015

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Reflekterande isoleringsprodukter - Bestämning av termiska egenskaper

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a set of procedures for using existing standardized CEN or ISO test and calculation methods to determine the declared thermal performance of reflective insulation products. This European Standard supports and does not replace existing CEN or ISO test methods. This European Standard applies to any thermal insulation product that derives a proportion of its claimed thermal properties from the presence of one or more reflective or low emissivity surfaces together with any associated airspace(s). It does not replace the existing procedures for the determination of the thermal performance of products already covered by an existing harmonized product standard where the declared value of these products does not specifically include any claims attributable to the emissivity of the facing.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (92.300.96)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-105803

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-01

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 16012:2012