Standard Svensk standard · SS-EN 14706:2012

Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Bestämning av högsta användningstemperatur

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the maximum service temperature of flat insulation products. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of maximum service temperature

Artikelnummer: STD-87795

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 14706:2005