Standard Svensk standard · SS-EN 14317-2:2007

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In situ-formad exfolierad vermiculit (EV) - Del 2: Egenskapsredovisning för installerade produkter

Status: Gällande

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 2: Specification for the installed products

Artikelnummer: STD-59852

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-09

Antal sidor: 9