Standard Svensk standard · SS-EN 13793:2004

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av beteende vid cyklisk belastning

Status: Gällande

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under cyclic loading

Artikelnummer: STD-37294

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-09-17

Antal sidor: 12