Standard Svensk standard · SS-EN 13470

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av densitet hos förformad rörisolering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the apparent overall density and the apparent core density under reference conditions. It is applicable to full size thermal insulating products and test specimens of preformed pipe insulation.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of the apparent density of preformed pipe insulation

Artikelnummer: STD-31589

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 8