Standard Svensk standard · SS-EN 13468

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av spårbara mängder vattenlösliga klor-, fluor-, kisel- och natriumjoner samt pH

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13468

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av spårbara mängder vattenlösliga klor-, fluor-, kisel- och natriumjoner samt pH
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies the equipment and procedures for determining trace quantities of the water soluble chloride, fluoride, silicate and sodium ions in an aqueous extract of the product. It also describes a procedure for the determination of the pH of the aqueous extract. The standard is applicable to thermal insulating products.
NOTE The determination of these parameters may be relevant for thermal insulating products intended for application to stainless austenitic steel surfaces. The presence of chloride, fluoride, silicate and sodium ions under certain conditions may influence the risk of stress corrosion cracking. See informative annex B for further information.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13468

Värmeisoleringsprodukter för isolering av installationer - Bestämning av spårbara mängder vattenlösliga klor-, fluor-, kisel- och natriumjoner samt pH
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 793 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 793 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 268,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of trace quantities of water soluble chloride, fluoride, silicate, sodium ions and pH

Artikelnummer: STD-31587

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-07

Antal sidor: 18