Standard Svensk standard · SS-EN ISO 29767:2019

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid partiell nedsänkning (ISO 29767:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the equipment and procedures for determining the short-term water absorption of specimens by partial immersion. It is applicable to thermal insulating products. NOTE It is intended to simulate the water absorption caused by a 24 h raining period during construction work.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulating products for building applications - Determination of short-term water absorption by partial immersion (ISO 29767:2019)

Artikelnummer: STD-80014040

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-08-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1609:2013