Standard Svensk standard · SS-EN 13497:2018

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av slaghållfasthet hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedure for determining the resistance to impact of design ETICS kits with renders.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS)

Artikelnummer: STD-80006574

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13497