Standard Svensk standard · SS-EN 13495:2019

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies equipment and procedures for determining the load-bearing capability ("pull-off") of kits out of external thermal insulation composite systems (ETICS) to tension and/or shear forces.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems (ETICS) (foam block test)

Artikelnummer: STD-80015470

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-09

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13495