Standard Svensk standard · SS-EN 13494:2019

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av draghållfastheten mellan lim och värmeisolering eller mellan grundningsputs och värmeisolering

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the test apparatus, materials and procedures for determining the tensile bond strength of an adhesive, a reinforced base coat or a rendering system to a thermal insulation product for use as components in External Thermal Insulation Composite Systems. The test method described in this document is not applicable to PU foam adhesives. For testing such products see EN 17101.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Determination of the tensile bond strength of the adhesive and of the base coat to the thermal insulation material

Artikelnummer: STD-80015469

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13494