Standard Svensk standard · SS 134204:2014

Cement - Sammansättning, och fordringar för nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger de särskilda krav och kriterier för överensstämmelse som gäller för att de ordinära cementen CEM II/A-S och CEM II/A-V ska anses vara sulfatresistenta (NSR).

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Cement - Composition, specifications and conformance criteria for national sulfate resisting common cements (NSR)

Artikelnummer: STD-104608

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-11-18

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 134204