Standard Swedish standard · SS 134204:2014

Cement - Composition, specifications and conformance criteria for national sulfate resisting common cements (NSR)

Status: Valid

Scope
Denna standard anger de särskilda krav och kriterier för överensstämmelse som gäller för att de ordinära cementen CEM II/A-S och CEM II/A-V ska anses vara sulfatresistenta (NSR).

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10) Concrete and concrete products (91.100.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Cement - Composition, specifications and conformance criteria for national sulfate resisting common cements (NSR)

Article no: STD-104608

Edition: 2

Approved: 11/18/2014

No of pages: 16

Replaces: SS 134204