Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15148/A1:2016

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av kapillaritetskoefficient genom partiell nedsänkning i vatten - Tillägg 1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15148/A1:2016

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av kapillaritetskoefficient genom partiell nedsänkning i vatten - Tillägg 1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining, by partial immersion with no temperature gradient, the short-term liquid water absorption coefficient. It is intended to assess the rate of absorption of water, by capillary action from continuous or driving rain during on site storage or construction, by insulating and other materials, which are normally protected. The method is suitable for renders or coatings tested in conjunction with the substrate on which they are normally mounted. It is not intended to assess the absorption of water by materials used under water or in overall contact with saturated ground, where a total immersion test is more appropriate.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15148/A1:2016

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av kapillaritetskoefficient genom partiell nedsänkning i vatten - Tillägg 1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion - Amendment 1 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016)

Artikelnummer: STD-8018921

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 15148