Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10456:2007/AC:2009

Byggmaterial och produkter - Fukt- och värmetekniska egenskaper - Tabeller med beräkningsvärden och metoder för bestämning av termiska egenskaper för deklarering resp. beräkning - Tekniskt korrigendum 1 (ISO 10456:2007/Cor 1:2009)

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values - Technical Corrigendum 1 (ISO 10456:2007/Cor 1:2009)

Artikelnummer: STD-71969

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-09

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 10456:2007