Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10456:2007

Byggmaterial och produkter - Fukt- och värmetekniska egenskaper - Tabeller med beräkningsvärden och metoder för bestämning av termiska egenskaper för deklarering resp. beräkning (ISO 10456:2007)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 10456:2007/AC:2009

Omfattning
This International Standard specifies methods for the determination of declared and design thermal values for thermally homogeneous building materials and products, together with procedures to convert values obtained under one set of conditions to those valid for another set of conditions. These procedures are valid for design ambient temperatures between 30 °C and 60 °C. This International Standard provides conversion coefficients for temperature and for moisture. These coefficients are valid for mean temperatures between 0 °C and 30 °C. This International Standard also provides design data in tabular form for use in heat and moisture transfer calculations, for thermally homogeneous materials and products commonly used in building construction.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 10456:2007)

Artikelnummer: STD-64454

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-12-21

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12524 , SS-EN ISO 10456