Standard Ikraftsättning · SS-EN 1946-5

Byggprodukters och byggkomponenters termiska egenskaper - Speciella kriterier för bedömning av laboratorier som mäter värmetekniska egenskaper - Del 5: Provning av rörisolering

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt Skydd av och i byggnader Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 5: Measurements by pipe test methods

Artikelnummer: STD-28048

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 1