Standard Svensk standard · SS-EN 1946-2

Byggprodukters och byggkomponenters termiska egenskaper - Speciella kriterier för bedömning av laboratorier som mäter värmetekniska egenskaper - Del 2: Plattapparat med skyddszon

Status: Gällande

Omfattning
This part 2 of this standard provides specific technical criteria for the assessment of laboratoriesto undertake steady-state heat transfer property measurements by the guarded hot plate methodaccording to prEN 12667 and prEN 12664.

It complements the common criteria in part 1. Guidance is given on the organization and contentsof the equipment manual, the calibration and maintenance files and the measurement proceduredocument.

It provides information on mandatory equipment performance specifications, equipmentdescription and on calculations for the equipment design and error analysis.

It provides information on experimental procedures suitable for the assessment of equipmentaccuracy.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 2: Measurements by guarded hot plate method

Artikelnummer: STD-25370

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 36