Standard Svensk standard · SS-EN 13009

Fukt- och värmetekniska egenskaper hos byggmaterial och byggprodukter - Bestämning av fuktutvidgningskoefficient

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of hygric expansion coefficient

Artikelnummer: STD-28309

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 17