Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010

Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-4: Allmänna laster - Vindlast

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions

Artikelnummer: STD-73494

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-08

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 1991-1-4:2005/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 1991-1-4:2005 , SS-EN 1991-1-4:2005