Standard Svensk standard · SS-EN 1337-6:2004

Bärande lager - Del 6: Vipplager

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av EN 1337 specificerar kraven för dimensionering och tillverkning av vipplager. För att tillgodose förskjutningar kan vipplager kombineras med en glidanordning i överensstämmelse med EN 1337-2. Lager med en rotation överskridande 0,05 rad från den karakteristiska kombinationen av laster omfattas inte av denna del av EN 1337. Denna del av EN 1337 gäller inte för vipplager tillverkade med andra material än de som specificeras i avsnitt 5.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bärande lager, SIS/TK 200

Internationell titel: Structural bearings - Part 6: Rocker bearings

Artikelnummer: STD-41034

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-29

Antal sidor: 31

Finns även på: SS-EN 1337-6:2004