Standard Swedish standard · SS-EN 1337-6:2004

Structural bearings - Part 6: Rocker bearings

Status: Valid

Scope
Denna del av EN 1337 specificerar kraven för dimensionering och tillverkning av vipplager. För att tillgodose förskjutningar kan vipplager kombineras med en glidanordning i överensstämmelse med EN 1337-2. Lager med en rotation överskridande 0,05 rad från den karakteristiska kombinationen av laster omfattas inte av denna del av EN 1337. Denna del av EN 1337 gäller inte för vipplager tillverkade med andra material än de som specificeras i avsnitt 5.

Subjects

Technical aspects (91.010.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-41034

Edition: 1

Approved: 4/29/2004

No of pages: 31

Also available in: SS-EN 1337-6:2004