Standard Svensk standard · SS 831332

Takskydd - Taktrappstegar och takpinnstegar - Funktionskrav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12951:2004

Omfattning
Denna standard anger funktionskrav på taktrappstegar och takpinnstegar avsedda att användas som tillträdesväg till taknock, skorsten och liknande.

Anordningarna skall också kunna användas för infästning av säkerhetslina.

Olika krav gäller vid olika lutningsförhållanden. Taktrappstegar används vid lutningsintervallet 8 o - 45 o och takpinnestegar vid lutning större än 25 o.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter och taksäkerhet, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof safety - Steps and ladders on roofs - Functional requirements

Artikelnummer: STD-20152

Utgåva: 2

Fastställd: 1997-03-19

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 831332 , SS 831303 , SS 831302

Ersätts av: SS-EN 12951:2004