Standard Swedish standard · SS 831332

Roof safety - Steps and ladders on roofs - Functional requirements

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 12951:2004

Scope
Denna standard anger funktionskrav på taktrappstegar och takpinnstegar avsedda att användas som tillträdesväg till taknock, skorsten och liknande.

Anordningarna skall också kunna användas för infästning av säkerhetslina.

Olika krav gäller vid olika lutningsförhållanden. Taktrappstegar används vid lutningsintervallet 8 o - 45 o och takpinnestegar vid lutning större än 25 o.

Subjects

Roofs (91.060.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-20152

Edition: 2

Approved: 3/19/1997

No of pages: 7

Replaces: SS 831332 , SS 831303 , SS 831302

Replaced by: SS-EN 12951:2004