Standard Svensk standard · SS 50321

Takkonstruktioner - Taklutning

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 50321

Takkonstruktioner - Taklutning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Standarden anger lutningen på de delar av takstommen på vilka yttertaket vilar, d.v.s lutningen på överytan på takbalkar, takstolar, takfackverk o. d. Takbeläggningen kan i vissa fall ha annan lutning. Standarden avser inte flacka inåtlutande tak.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20) Tak och taksäkerhet (94.650)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 50321

Takkonstruktioner - Taklutning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof design - Roof pitches

Artikelnummer: STD-9810

Utgåva: 3

Fastställd: 1991-09-11

Antal sidor: 2