Standard Swedish standard · SS 50321

Roof design - Roof pitches

Status: Valid

Scope
Standarden anger lutningen på de delar av takstommen på vilka yttertaket vilar, d.v.s lutningen på överytan på takbalkar, takstolar, takfackverk o. d. Takbeläggningen kan i vissa fall ha annan lutning.

Standarden avser inte flacka inåtlutande tak.

Subjects

Roofs (91.060.20) Roof and roof safety (94.650)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-9810

Edition: 3

Approved: 9/11/1991

No of pages: 2