Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11855-5:2015

Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 5: Installation (ISO 11855-5:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to heating and cooling systems embedded into the enclosure surfaces of the room to be heated or to be cooled. This International Standard specifies uniform requirements for the design and the construction of heating and cooling floor, ceiling and wall structures to ensure that the heating/cooling systems are suited to the particular application. The requirements specified by this International Standard concern only the components of the heating/cooling systems and the elements which are part of the heating/cooling surface and which are installed due to the heating/cooling systems. This International Standard is not applicable to the other elements which are part of the floor, ceiling and wall structures (heated or not heated).

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Centralvärme (91.140.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2012)

Artikelnummer: STD-8015357

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 24