Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11855-2:2015

Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 2: Bestämning av design värme- och kylkapacitet (ISO 11855-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to water based surface heating and cooling systems in residential, commercial and industrial buildings. The methods apply to systems integrated into the wall, floor or ceiling construction without any open air gaps. The methods do not apply to heated or chilled ceiling panels or beams. This standard provides steady-state calculation methods for determination of the heating and cooling capacity (part 2). This standard applies also, as appropriate, to the use of other fluids instead of water. This standard is not applicable for testing of systems.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Centralvärme (91.140.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2012)

Artikelnummer: STD-8015394

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 72