Standard Svensk standard · SS-EN 13126-14:2012

Byggnadsbeslag - Beslag till fönster och balkongdörrar - Krav och provningsmetoder - Del 14: Behör för låsning av glidfönster

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of sash fasteners for windows and door height windows.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Hardware for windows and balcony doors - Requirements and test methods - Part 14: Sash fasteners

Artikelnummer: STD-86225

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-04

Antal sidor: 24