Standard Svensk standard · SS-ISO 12647-6:2006

Grafisk teknik - Processtyrning vid framställning av färgseparationer, provtryck och upplagetryck - Del 6: Flexografi (ISO 12647-6:2006, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 12647-6:2018 Tillägg: SS-ISO 12647-6:2006/Amd 1:2018

Ämnesområden

Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints - Part 6: Flexographic printing (ISO 12647-6:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-45325

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-11

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-ISO 12647-6:2018