Standard Svensk standard · SS-EN 13481-3/A1:2006

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13481-3:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13481-3/A1:2006

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Delete "prEN 13674-1 and prEN 13674-4" and insert "EN 13674-1 and EN 13674-4".

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13481-3/A1:2006

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 3: Fastening systems for wood sleepers

Artikelnummer: STD-46057

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-10

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 13481-3

Ersätts av: SS-EN 13481-3:2012