Standard Svensk standard · SS-EN 13481-3

Järnvägsanläggningar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13481-3:2012 Tillägg: SS-EN 13481-3/A1:2006

Ämnesområden

Järnvägar (93.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32705

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-07-05

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 13481-3:2012