Nyhet · 2020-07-06

Tillbaka på arbetsplatsen efter corona – guide på gång

Konkreta råd om hur vi kan komma tillbaka till arbetsplatsen på ett säkert sätt. En sådan guide planerar SIS att ta fram för svenska förhållanden. Är du intresserad av en sådan guide? Hör av dig till oss.

Efter en vår med restriktioner, hemarbete och nedstängningar för att minska spridningen av covid-19 börjar samhället försiktigt öppna upp igen. Men hur ser vi till att återgången till arbetsplatsen efter corona kan ske utan risk för att spridningen tar fart igen?

Dessa frågor har standardiseringsorgan i flera europeiska länder nyligen studerat på djupet, bland annat SIS systerorganisationer i Frankrike, Irland och Storbritannien. Många har samarbetat med branschorganisationer i särskilt utsatta sektorer och tagit fram guider med handfasta råd för hur anställda kan komma tillbaka till jobbet på ett säkert sätt efter semestern, både när det gäller kontor och produktionsanläggningar.

– I Sverige har vi ännu inte tagit fram någon guide men andra standardiseringsorganisationer har gjort det, och är på olika sätt tillgängliga för svenska företag och organisationer, säger Dan Nilsson, avdelningschef standardisering på SIS. Vi följer nu pågående och planerade internationella och europeiska initiativ till standarder runt detta och där kommer vi att kunna erbjuda svenskt deltagande. Just nu undersöker vi om det finns ett intresse från svenska företag och organisationer för att i första hand ta fram en guide på svenska.

”Coronaguiden gör oss tryggare”

Ett svenskt företag som har goda erfarenheter av att använda en coronaguide är försäkringsbolaget och pensionsförvaltaren Movestic med drygt 100 anställda och med kontor i Stockholm och Norrköping. Movestic väntade inte på en svensk guide utan applicerade delar av en guide som det franska standardiseringsorganisationen Afnor tagit fram.

– Guiden har gjort att vi känner oss mycket tryggare i arbetet med att skydda och värna de medarbetare som är på kontoret, säger Movestics vd Linnéa Ecorcheville. Även om varje företag har sina förutsättningar har de flesta svenska företag ett kontor. Därför behövs den här typen av allmänna guider som fungerar för alla organisationer, inte bara för speciella verksamheter som vården eller skolan.

Handbok med guiden som stöd

Movestic tog snabbt till sig rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att arbeta hemma så långt det är möjligt.

Linnéa Ecorcheville säger att Movestic har haft mycket praktisk nytta av den franska guiden, framför allt vid planering av praktiska arbetsmiljöfrågor som placering av medarbetarna och rutiner för hygien.

– Det handlar bland annat om nödvändiga kompletteringar i form av utrustning, och råd till medarbetarna om hur de ska tänka i kontorslandskapet. Vi arbetar också med ommöblering i köket för att möjliggöra social distansering och har infört instruktioner för hur man ska ta sig till och från arbetsplatsen. Just nu jobbar vi med en handbok för återgång till arbetet. Där har vi använt den franska guiden som en checklista för att få med allt.

Text: Per-Ola Knutas


Vill du att SIS ska ta fram en guide för svenska förhållanden?

Kontakta Karin Lindmark på karin.lindmark@sis.se.

Läs guider från andra europeiska länder