Nyhet · 2017-01-10

SIS bidrar till byggindustrins digitalisering

SIS gör nu flera satsningar på att hjälpa företag att digitalisera innovationer. Ett exempel är samarbetet med Kontrollbolaget, som nyligen lanserat ett webbverktyg för byggindustrin. Syftet är att uppnå miljardbesparingar i administrationsledet.

Det regelverk som omgärdar byggindustrin är stort och snårigt. På senare tid har bland annat kraven på CE-märkning skärpts, samtidigt som det har införts nya lagar, regler och föreskrifter för de företag som konstruerar och bygger i stål.

Gävleföretaget Kontrollbolaget såg här en möjlighet att underlätta administrationsarbetet. Grundaren Viktor Lundin är inspektions- och provningsingenjören som brinner för att förbättra och förenkla processer.

Nyligen har hans idéer utmynnat i QMP1090, ett webbverktyg som effektiviserar kravställning, kontroll och verifiering av byggprojekt inom stål och inom samverkande konstruktioner i stål och betong.

– Genom QMP1090 hoppas vi kunna vara med och digitalisera en bransch som tidigare ofta har varit slav under pappershögarna. Här finns stora besparingsmöjligheter, konstaterar Viktor Lundin.

Enbart den svenska byggindustrin omsätter i dag cirka 500 miljarder kronor per år. Ungefär tio procent av det kan kopplas till projektering, varav fyra procent, eller två miljarder kronor, har sin grund i kravställningsarbetet.

Kontrollbolagets tester visar att en digitalisering av kravställningsdelen kan leda till att arbetet effektiviseras med uppemot 80 procent, eller 1,6 miljarder kronor.

För en projektering på en miljon kronor tar det ungefär 40 timmar att svara på samtliga kravställningar, alltså en hel veckas administrativt arbete.

QMP1090 är tänkt att guida användaren genom processen så att jobbet i stället kan slutföras på åtta timmar. Totalt omfattar verktyget mer än 30 standarder.

– Vi har haft en nära dialog med SIS om hur tjänsten bäst skulle paketeras och lanseras. Vår plan är nu att satsa på både den svenska och den internationella marknaden, berättar Kontrollbolagets vd Pernilla Eriksson.

Fredrik Fehn, försäljningschef för Kundanpassade Tjänster på SIS, ser många fördelar i samarbetet mellan innovatörer och standardiseringsexperter.

– Standarder är ett hjälpmedel för att kunna hantera krav och när det gäller standardiseringsarbete är SIS den samordnande kraften i Sverige. Vårt samarbete med Kontrollbolaget har varit väldigt spännande – ytterst handlar det om att utveckla nästa generations kravställning i byggindustrin, säger han.

SBI Stålbyggnadsinstitutet har granskat och kvalitetsstämplat QMP1090 ur ett branschperspektiv. Björn Åstedt, teknisk chef på SBI, ger tjänsten tummen upp:

– All väsentlig information har bakats in, vilket ger användaren en bra överblick.

Kontrollbolagets Viktor Lundin är övertygad om att byggindustrins väg mot ökad effektivitet och kostnadsbesparingar stavas digitalisering. Dessutom finns det mer i potten: när administrationen förenklas är det troligt att företagen blir duktigare på att följa regelverken och att de till exempel genom certifieringar väljer att visa hur de metodiskt arbetar med miljö-, kvalitets- och säkerhetsfrågor.

QMP1090 lanserades i slutet av oktober och sedan dess för SIS samtal med fler företag som vill dra nytta av kombinationen standarder och digitala lösningar.

– QMP1090 är ett lysande exempel på hur vi på SIS genom licensavtal kan hjälpa företag att vidareutveckla och digitalisera sina innovationer. Inom det området finns det tid och pengar att tjäna i de flesta branscher, säger Fredrik Fehn.

Text: Lena Lidberg