Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-15:2013

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 15: Motviktstruckar med midjestyrning (ISO 22915-15:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 22915-15:2013 specifies the tests for verifying the stability of counterbalanced fork-lift trucks with articulating steering and with mast, equipped with fork arms or load-handling attachments. It is not applicable to trucks with retractable devices such as a retractable mast or fork.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-90882

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-05-23

Antal sidor: 20