Standard Svensk standard · SS-ISO 13284

Industritruckar - Gaffeltruckar - Gaffelarmsförlängning och teleskopiska gaffelramar - Tekniska egenskaper och hållfasthetskrav

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies technical characteristics and strength requirements for fork-arm extensions and telescopic fork arms for fork-lift trucks. It applies to fork-arm extensions and telescopic fork arms designed for use on stacking lift trucks, as defined in ISO 5053, having fork-arm carriers and, in the case of fork-arm extensions, hook-on fork arms conforming to ISO 2330. This International Standard does not apply to integral transverse telescopic fork devices or scissor-action reach devices.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Fork-lift trucks - Fork arm extensions and telescopic fork arms - Technical characteristics and strength requirements

Artikelnummer: STD-33736

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-02-28

Antal sidor: 11