Standard Svensk standard · SIS 21102

Måttbestämning av byggvaror - Generella metoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 21141
Omfattning
Kontakta SIS kundservice för prisuppgift och beställning

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Measurement of building products - General methods

Artikelnummer: STD-814

Utgåva: 1

Fastställd: 1977-04-15

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS 21141