Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12460-3:2015

Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod (ISO 12460-3:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12460 specifies a procedure for determination of accelerated formaldehyde release from uncoated and coated wood-based panels using the gas analysis method. The procedure is also suitable for the testing of other materials (e.g. edge bands, floor coverings, foams, foils, laminated wood products, veneered wood products, coated wood products).

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8017494

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 717-2/AC:2002 , SS-EN 717-2