Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12460-3:2015

Träbaserade skivor - Bestämning av formaldehydinnehåll och emission - Del 3: Gasanalysmetod (ISO 12460-3:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12460 specifies a procedure for determination of accelerated formaldehyde release from uncoated and coated wood-based panels using the gas analysis method. The procedure is also suitable for the testing of other materials (e.g. edge bands, floor coverings, foams, foils, laminated wood products, veneered wood products, coated wood products).

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt Träfiberskivor och spånskivor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method (ISO 12460-3:2015)

Artikelnummer: STD-8017494

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 717-2/AC:2002 , SS-EN 717-2