Standard Svensk standard · SS-EN 717-2

Träbaserade skivor - Formaldehydemission - Del 2: Provning enligt Gasanalysmetoden

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 12460-3:2015 Korrigeras av: SS-EN 717-2/AC:2002

Ämnesområden

Träfiberskivor och spånskivor (79.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Träbaserade skivor, SIS/TK 182/AG 08

Internationell titel: Wood-based panels - Determination of formaldehyderelease - Part 2: Formaldehyde release by the gasanalysis method

Artikelnummer: STD-16721

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-05-19

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN ISO 12460-3:2015