Standard Svensk standard · SS-EN 408:2010

Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke och limträ - Bestämning av vissa fysikaliska och mekaniska egenskaper

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 408:2010+A1:2012

Omfattning
This European Standard specifies test methods for determining the following properties of structural timber and glued laminated timber: modulus of elasticity in bending; shear modulus; bending strength; modulus of elasticity in tension parallel to the grain; tension strength parallel to the grain; modulus of elasticity in compression parallel to the grain; compression strength parallel to the grain; modulus of elasticity in tension perpendicular to the grain; tension strength perpendicular to the grain; modulus of elasticity in compression perpendicular to the grain; compression strength perpendicular to the grain and shear strength.

In addition, the determination of dimensions, moisture content, and density of test pieces are specified.

The methods apply to rectangular and circular shapes (of substantially constant cross section) of solid unjointed timber or finger-jointed timber and glued laminated timber unless stated otherwise.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Övrigt (79.060.99) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-74803

Utgåva: 3

Fastställd: 2010-08-16

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 408

Ersätts av: SS-EN 408:2010+A1:2012