Standard Svensk standard · SS-EN 14081-3:2012+A1:2018

Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 3: Maskinell hållfasthetssortering; kompletterande krav för produktionskontroll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements additional to those given in EN 14081-1 for factory production control of machine graded structural timber with rectangular cross-sections shaped by sawing, planing or other methods, and having deviations from the target sizes corresponding to EN 336.

Ämnesområden

Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träkonstruktioner (91.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80007618

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-31

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14081-3:2012