Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18219:2015

Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Kromatografisk metod för kortkedjade klorparaffiner (SCCP) (ISO 18219:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a chromatographic method to determine the amount of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) C10-C13 in processed and unprocessed leathers.Annex A is for information only.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCP) (ISO 18219:2015)

Artikelnummer: STD-8016948

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-26

Antal sidor: 20