Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80000-3:2013

Storheter och enheter - Del 3: Rum och tid (ISO 80000-3:2006)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 80000-3:2006 gives names, symbols and definitions for quantities and units of space and time. Where appropriate, conversion factors are also given.

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS/SEK Storheter och enheter, SIS/TK 002

Internationell titel: Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2006)

Artikelnummer: STD-89628

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 80000-3:2006