Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6284

Byggdokumentation - Redovisning av tillåtna avvikelser (ISO 6284:1996)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies methods for the indication of limit deviations on construction drawings.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) Generella regler (92.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Construction drawings - Indication of limit deviations (ISO 6284:1996)

Artikelnummer: STD-26395

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-17

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 6284