Standard Svensk standard · SS 3149

Ritningsregler - Utformning av huvudfält, stycklistor, ändringsfält och äganderättsklausuler

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 16016:2004

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Technical drawings - Layout of title blocks, itemlists, revision blocks and ownership clauses

Artikelnummer: STD-8096

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-12-07

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-ISO 16016:2004